26.643

Informatie- en communicatietechnologie (ICT)Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake informatie- en communicatietechnologie (ICT).


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) bespreekt de brief van de minister voor Rechtsbescherming van 30 juni 2020 ter aanbieding van het Onderzoeksrapport “Juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen : een verkennend onderzoek” (EK 26.643 / 35.570 VI, AN met bijlage) en ook de brief van de minister voor Rechtsbescherming met de kabinetsreactie op een drietal algoritmen onderzoeken; Informatie- en communicatietechnologie (ICT) ( EK 26.643 / 35.570 VI, B met bijlagen) nadat de deskundigenbijeenkomsten over artificiële intelligentie hebben plaats gevonden.

De eerste deskundigenbijeenkomst vond plaats op 5 oktober 2021, de tweede op 12 oktober 2021. De derde deskundigenbijeenkomst vond plaats op 26 oktober 2021. De links naar de videoverslagen van de deskundigenbijeenkomsten zijn opgenomen bij Grip op algoritmische besluitvorming bij de overheid (CXLVII).

De commissie stelt een werkgroep in over artificiële intelligentie, teneinde te bezien hoe de kennis van de leden op dit terrein vergroot kan worden. Aan de werkgroep zullen de leden Veldhoen (GroenLinks), Recourt (PvdA), De Blécourt-Wouterse (VVD), Dittrich (D66), Van Wely (FVD) en Bezaan (PVV) deelnemen.


Kerngegevens

begonnen

25 oktober 2011

titel

Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [801-809] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [801-809] documenten