EU-voorstellen inzake legale migratie (COM(2022) 650, 655, 657) (36.148); verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over EU-voorstellen inzake legale migratie (COM(2022)650, 655, 657) (EK, B). .

22 november 2022