Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (21.501-31), Europees voorstel voor richtlijn gelijke behandeling (31.544); verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK inzake de geannoteerde agenda voor de formele raad werkgelegenheid en sociaal beleid (WSBVC) van 7 mei 2024 (EK 21.501-31 / 31.544, BV). .

13 mei 2024

Bijlage