31.544

Europees voorstel voor richtlijn gelijke behandelingIn dit kamerstukdossier vindt u de kamerstukken behorende bij de behandeling van het Europese voorstel voor een Richtlijn van de Raad betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid (COM(2008) 426).

Zie voor meer informatie ook dossier E080071 op de Europapoort


Kerngegevens

begonnen

2 juli 2008

Documenten

27