COM(2013)732

Mededeling van de Europese Commissie aan het Europees Parlement over het standpunt van de Raad in eerste lezing over het verordeningvoorstel houdende een gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproductenDit is een voorstel bij Edossier: E110038


Kerngegevens

ingediend

18 oktober 2013

nummer

COM(2013)732

afkomstig van

Europese Commissie

stand van zaken Europese behandeling

Europese databank EUR-Lex

pdf-document Download Europees Voorstel