Concept-brief aan de minister van Veiligheid en Justitie over het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud t.a.v. EU voorstel: Verordening hervorming structuur Eurojust COM (2013) 535
titel Concept-brief aan de minister van Veiligheid en Justitie over het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud t.a.v. EU voorstel: Verordening hervorming structuur Eurojust COM (2013) 535
datum 18-10-2013


Is bijlage bij