EU voorstel: Verordening hervorming structuur Eurojust COM(2013)535 (33.708); brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud t.a.v. EU voorstel: Verordening hervorming structuur Eurojust COM (2013) 535 (TK, 1)18 oktober 2013

Bijlage