Voorstel voor een Verordening tot wijziging van de Verordening betreffende het digitaal EU-COVID-certificaat (COM(2022)50)
titel Voorstel voor een Verordening tot wijziging van de Verordening betreffende het digitaal EU-COVID-certificaat (COM(2022)50)
datum 25-02-2022


Is bijlage bij