EU-voorstel: Voorstel voor een Verordening tot wijziging van de Verordening betreffende het digitaal EU-COVID-certificaat (36.068); brief van de ministers van VWS en J&V inzake kabinetsappreciatie over voorstel voor een Verordening tot wijziging van de Verordening betreffende het digitaal EU-COVID-certificaat (EK, A). .

25 februari 2022

Bijlage