Commissie voor Economische Zaken (EZ)Deze vaste commissie houdt zich bezig met nationale en europese economische zaken, waaronder begrepen zijn het midden- en kleinbedrijf, energievoorziening, consumentenzaken en handelspolitiek. Op het Europese niveau kan gedacht worden aan voorstellen over ondernemingen, consumentenrechten en mededinging. Europese voorstellen gerelateerd aan de vrijheid van goederen en diensten worden door de commissie economische zaken behandeld.

Sinds 7 juni 2011 is er de commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI).

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie EZ (oud).


Er is nog geen nieuwe vergadering gepland.
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

Edossiers bij deze commissie