Commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is verantwoordelijk voor de schriftelijke voorbereiding van de plenaire behandeling van voorstellen voor regelgeving op het terrein van landbouw, natuurbeheer, voedselveiligheid- en kwaliteit en visserij. Zo’n 80% van de wetten en regels op dit beleidsterrein zijn een direct gevolg van afspraken die op Europees niveau worden gemaakt. Dit betekent dat veel nationale regelgeving een Europese oorsprong heeft. Het bekendste voorbeeld is de regelgeving in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de EU.

Sinds 7 juni 2011 is er de commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI).

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie LNV (2003-2011).


Er is nog geen nieuwe vergadering gepland.
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

Edossiers bij deze commissie