Verwant aan Interparlementaire conferentie inzake het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (33.337)