32.848

EU-voorstel: Gemeenschappelijk Visserijbeleid - COM(2011)425In dit kamerstukdossier treft u relevante kamerstukken die betrekking hebben op de behandeling van het pakket voorstellen ten behoeve van de herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid van de Europese Unie.

Meer informatie over de voorstellen van de Europese Commissie inzake de herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid vindt u in Edossiers E110036, E110037, E110038, E110039 en E110040


Kerngegevens

begonnen

15 juli 2011

schriftelijke voorbereiding


Documenten

9