Bronnen bij E060149 - Voorstel voor een verordening tot oprichting van het Europees Technologie-Instituut