Bronnen bij E130012 - Voorstel voor een verordening betreffende de veiligheid van consumentenproducten en tot intrekking van Richtlijn 87/357/EEG en Richtlijn 2001/95/EG