Bronnen bij E130022 - Groenboek: langetermijnfinanciering van de Europese economie