32.591

EU-mededeling: Handel, groei en wereldvraagstukken COM(2010)612In dit dossier vindt u de kamerstukken die betrekking hebben op de behandeling van een Europese mededeling over handel, groei en wereldvraagstukken.

Zie ook dossier E100066 op de Europapoort.


Kerngegevens

begonnen

7 december 2010

titel

Mededeling Handel, groei en wereldvraagstukken- Handelsbeleid als kernelement van de Europa 2020-strategie

schriftelijke voorbereiding


Documenten