32.744

EU-voorstel: Groenboek over een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatieIn dit kamerstukdossier treft u de kamerstukken behorend bij de behandeling van het groenboek over een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatie (COM(2011)48).

Zie voor meer informatie ook dossier E110008


Kerngegevens

begonnen

15 april 2011

schriftelijke voorbereiding


Documenten

3