EU-voorstel: Gemeenschappelijk Visserijbeleid - COM(2011)425 (32.848); brief inzake kabinetsreactie voorstellen hervorming Gemeenschappelijk Visserijbeleid - EU-voorstel: Gemeenschappelijk Visserijbeleid (EK, A)7 oktober 2011

Bijlage