33.153

EU-voorstel - Herziening van de verordening inzake kredietbeoordelaars COM(2011)747In dit kamerstukdossier treft u relevante kamerstukken die betrekking hebben op de behandeling van het Europese voorstel voor de herziening van de verordening inzake kredietbeoordelaars.

Zie voor meer informatie ook Europees dossier E110075


Kerngegevens

begonnen

1 februari 2012

schriftelijke voorbereiding


Documenten