33.528

EU-voorstel: Verordening tot oprichting van een Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening COM(2012) 514Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van het voorstel voor een richtlijn tot oprichting van een Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening.

Zie ook dossier E120037 op de Europapoort.


Stand van zaken


Kerngegevens

begonnen

2 november 2012

schriftelijke voorbereiding


Documenten