33.592

EU-voorstel: Verordening betreffende de veiligheid van consumentenproducten COM(2013)78Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van een Europees voorstel voor een verordening betreffende de veiligheid van consumentenproducten en tot intrekking van Richtlijn 87/357/EEG en Richtlijn 2001/95/EG

Zie voor meer informatie ook dossier E130012 op de Europapoort


Kerngegevens

begonnen

10 april 2013

schriftelijke voorbereiding


Documenten