Reactie commissie I&A/JBZ op verzoek EP-rapporteur EuropolDe rapporteur van het Europees Parlement bij het voorstel voor een verordening inzake Europol, Diaz de Mera, heeft op 16 juli 2013 de nationale parlementen uitgenodigd inbreng te leveren over één aspect van het voorstel, namelijk: de parlementaire controle op de activiteiten van Europol.

De commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ Raad heeft als gevolg hiervan op 10 september 2013 een commissiereactie vastgesteld die op 16 september 2013 is verzonden aan de rapporteur. De commissie kan zich vinden in de wijze van parlementaire controle op de activiteiten van Europol die genoemd worden in artikel 53 van het voorstel. Het voorstel legt bovendien duidelijk vast welke informatie dient te worden verstrekt en is zodanig van karakter dat de activiteiten van Europol hiermee volledig in zicht komen. De commissie pleit tot slot wel voor een gestructureerde en periodieke organisatie van de parlementaire controle, mede gezien het feit dat interparlementaire bijeenkomsten over Europol in het verleden niet gestructureerd hebben plaatsgevonden.


Voor meer informatie zie dossier E130019 op de Europapoort.


Deel dit item: