COSAC viert vijftigste bijeenkomst onder Litouws voorzitterschapOp 28 en 29 oktober 2013 vond te Vilnius de plenaire vergadering van de 50ste COSAC plaats, de interparlementaire bijeenkomst van de commissies voor Europese Zaken van de parlementen van de EU. Voor de Eerste Kamer namen mevrouw Tineke Strik (GroenLinks), tevens voorzitter van de commissie EUZA, en de heer Peter Van Dijk (PVV) deel. De heer René Leegte (VVD), ondervoorzitter van de commissie EUZA van de Tweede Kamer, en de heer Harry Van Bommel (SP) waren de andere leden van de Staten-Generaaldelegatie.

Ter ere van het 25-jarige bestaan van de COSAC sprak de heer Laurent Fabius, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, de leden van COSAC toe. In november 1989 organiseerde de heer Fabius, in zijn toenmalige functie als voorzitter van de Franse Nationale Assemblée, in Parijs de eerste COSAC-bijeenkomst. Het doel van de bijeenkomst was tweezijdig: enerzijds het participeren van nationale parlementen in wat nu de Europese Unie is en anderzijds het bevorderen van samenwerking tussen nationale parlementen onderling en tussen nationale parlementen en het Europese Parlement. Deze doelstellingen zijn nog steeds zeer actueel, aldus de heer Fabius.

Op 29 oktober 2013 werd tevens het permanente COSAC Women's Forum opgericht, met als doelstellingen het bij de Europese politieke partijen onder de aandacht brengen van gendergelijkheid, -kansen en -evenwicht in de maatschappij en het bevorderen van actieve participatie van vrouwen in de politiek.

Op de reguliere agenda stond onder andere de aanbieding van het 20ste halfjaarlijkse COSAC-rapport en de plenaire bespreking van verschillende onderwerpen, waaronder de parlementaire diplomatie van het Europese Parlement ten aanzien van Oekraïne, de implementatie van de Europa 2020-Strategie, de democratische legitimiteit in de EU en de rol van de parlementen hierin en de digitale agenda. Bij het agendapunt over de Europese verkiezingen van 2014 gaf mevrouw Strik aan dat nationale parlementen en het Europese Parlement elkaar moeten aanvullen en dat de bevordering van de opkomst van kiezers bij de Europese verkiezingen in ieders belang is. Zij verzocht de inleiders bij dit agendapunt, de heer Andrew Duff en de heer Pat Cox, toe te lichten of zij een concrete rol zagen voor nationale parlementen bij de Europese verkiezingen. De heer Duff stelde in antwoord hierop voor dat de lijsttrekkers voor de verkiezingen van het Europees Parlement in de nationale parlementen zouden kunnen worden ondervraagd over hun politieke programma.

Vanuit de Staten-Generaaldelegatie is tijdens de plenaire vergadering, zowel door mevrouw Strik als door de heer Leegte, bij herhaling aangegeven dat het innemen van politieke standpunten in de COSAC-bijdragen achterwege zou moeten blijven en dat, verwijzend naar artikel 10 van het Protocol over de rol van nationale parlementen in de EU, de bijdragen van COSAC de nationale parlementen niet binden en hun standpunt onverlet laten. De bijeenkomsten van COSAC zouden met name gericht moeten zijn op het versterken van de positie van nationale parlementen door uitwisseling van informatie en goede praktijken. Een dergelijke uitwisseling vond plaats in een informele bijeenkomst, naast de plenaire besprekingen, enkel gericht op het uitwisselen van praktische informatie en het bespreken van uitdagingen voor nationale parlementen, zoals de beïnvloeding en controle van EU-besluitvorming. Mevrouw Strik noemde, als voorbeeld van een succesvol resultaat van COSAC, de facilitering door de Nederlandse regering van de toegang van de Kamers van de Staten-Generaal tot EU-Raadsdocumenten met een beperkte verspreiding (limité). Deze toegang is in Nederland in belangrijke mate tot stand gekomen nadat, naar aanleiding van een COSAC-rapport, bleek dat een meerderheid van de nationale parlementen toegang tot deze documenten heeft. Deze informele bijeenkomsten naast het hoofdprogramma worden door de COSAC-delegaties als zeer zinvol beschouwd en krijgen navolging in de volgende bijeenkomsten.  

Zie ook kamerstukdossier 22.660 voor alle verslagen van bijeenkomsten van de COSAC en de themapagina over democratische legitimiteit


Deel dit item: