E150015
  ruit icoon
Laatste revisie: 14-10-2015

E150015 - Commissiemededeling inzake de rol van nationale stimuleringsbanken (NPB's) bij de facilitering van het Investeringsplan voor Europa
Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

Tijdens de vergadering van 22 september 2015 heeft de commissie Economische Zaken besloten geen schriftelijke inbreng te zullen leveren over de Commissiemededeling. De commissie heeft de mededeling voor kennisgeving aangenomen.

Europees

Op 22 juli 2015 heeft de Europese Commissie de onderhavige mededeling gepubliceerd. De mededeling is een follow-up maatregel uit het investeringsplan voor Europa.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2015)361PDF-document, d.d. 22 juli 2015

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

Tijdens de vergadering van 22 september 2015 heeft de commissie Economische Zaken besloten geen schriftelijke inbreng te zullen leveren over de Commissiemededeling. De commissie heeft de mededeling voor kennisgeving aangenomen.

De commissie Economische Zaken heeft de Commissiemededeling inzake de rol van nationale stimuleringsbanken (NPB's) bij de facilitering van het Investeringsplan voor Europa als prioriteit geselecteerd uit het werkprogramma van de Europese Commissie. De commissie Economische Zaken heeft tijdens haar vergadering op 8 september 2015 besloten om op 22 september 2015 schriftelijke inbreng te leveren.


Behandeling Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft dit voorstel niet in behandeling genomen. 


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Deze mededeling van de Europese Commissie betreft de rol van nationale stimuleringsbanken (National Promotional Banks; NPB's) bij de facilitering van het Investeringsplan voor Europa (Investeringsplan). Deze banken zijn noodzakelijk bij het verwerkelijken van het Investeringsplan, aangezien zij specifieke expertise hebben en de nationale en lokale omstandigheden kennen. Lidstaten die nog geen NPB hebben, kunnen ervoor kiezen een in te stellen. Daarnaast kunnen investeringsplatformen een grote rol spelen bij de bundeling van middelen van de Europese Investeringsbank (EIB), NPB's en particuliere investeerders ten behoeve van de uitvoering van het Investeringsplan. De Commissiemededeling zet uiteen op welke wijze NPB's en platformen ingesteld kunnen worden.

Op Europees niveau wordt ook bekeken in hoeverre de verschillende actoren kunnen samenwerken op dit terrein. Een werkgroep, waarin onder andere de Europese Commissie en de EIB zijn vertegenwoordigd, heeft voorstellen gedaan voor gezamenlijke investeringsplatformen. Daarnaast zal bij de evaluatie van het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) gekeken worden naar de ontwikkeling van de samenwerking tussen de EIB en de NPB's enerzijds en de samenwerking tussen de NPB's onderling anderzijds.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen