E160012
  ruit icoon
Laatste revisie: 20-07-2016

E160012 - Commissiemededeling: Uitvoering van de Europese Veiligheidsagenda ter bestrijding van terrorisme en ter voorbereiding van een echte en doeltreffende veiligheidsunieIn deze mededeling maakt de Europese Commissie de balans op van de vorderingen die met de uitvoering van de Europese Veiligheidsagenda (E150008) zijn gemaakt. De mededeling bevat tevens een stappenplan met een aantal prioriteitsgebieden voor de strijd tegen terrorisme.  


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De commissies I&A/JBZ en V&J besloten op 17 mei 2016 deze mededeling voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

Tijdens de JBZ-Raad van 21 april 2016 informeerde de Europese Commissie over de mededeling inzake de Europese Veiligheidsagenda die op 20 april 2016 is gepubliceerd. 


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2016)230PDF-document, d.d. 20 april 2016

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

De commissies I&A/JBZ en V&J besloten op 17 mei 2016 deze mededeling voor kennisgeving aan te nemen.

De commissies I&A/JBZ en V&J zullen deze mededeling naar verwachting op 17 mei 2016 behandelen. 


Behandeling Tweede Kamer

De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie besprak terrorismebestrijding tijdens het Algemeen Overleg op 20 april 2016 inzake de JBZ-Raad van 21 april 2016.  


Samenvatting voorstel Europese Commissie

In deze mededeling maakt de Europese Commissie de balans op van de vorderingen die met de uitvoering van de Europese Veiligheidsagenda (E150008) zijn gemaakt. De mededeling bevat tevens een stappenplan met een aantal prioriteitsgebieden voor de strijd tegen terrorisme. De maatregelen zijn gericht op versterking van het gezamenlijke vermogen om de terroristische dreiging aan te pakken en omvatten de volgende punten:

  • alle aspecten van de dreiging van terrorisme aanpakken
  • aanpak van de dreiging van terugkeren buitenlandse terroristische strijders
  • radicalisering voorkomen en bestrijden
  • terroristen en degenen die hen steunen, bestraffen
  • betere informatie-uitwisseling
  • de toegang van terroristen tot wapens en explosieven afsnijden
  • de toegang van terroristen tot financiële middelen afsnijden
  • burgers en kritieke infrastructuur beschermen
  • externe dimensie: de samenhang tussen interne en externe maatregelen op veiligheidsgebied moet worden verbeterd.

Behandeling Raad

Tijdens de JBZ-Raad van 21 april 2016 informeerde de Europese Commissie over de mededeling inzake de Europese Veiligheidsagenda die op 20 april 2016 is gepubliceerd.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 25 april 2016 bespreekt de LIBE-commissie van het Europees Parlement deze mededeling tijdens een Follow-up vergadering van de JBZ-Raden van 24 maart 2016 en 21 april 2016. Ook hield de LIBE-commissie een hoorzitting met de Belgische ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie over de mededeling Europese veiligheidsagenda. 


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

De volgende parlementen hebben de implementatie van de Europese Veiligheidsagenda prioritair geselecteerd: Tsjechische Senaat, Kroatische Parlement, Italiaanse Senaat, Letse Parlement, Litouwse Parlement, Tweede Kamer, Portugese Parlement, Roemeense Parlement, Slowaakse Parlement,  Britse House of Lords en Britse Parlement. 

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen