34.536

EU-voorstel: Voorstel voor een richtlijn betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan (blauwe kaart) COM(2016)378Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van het voorstel voor een richtlijn betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan (blauwe kaart) COM(2016)378

Zie voor meer informatie ook dossier E160021 op de Europapoort.


Kerngegevens

begonnen

13 september 2016

titel

EU-voorstel: Voorstel voor een richtlijn betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan (blauwe kaart) COM(2016)378

schriftelijke voorbereiding


Documenten