34.708

EU-voorstel: Commissiemededeling Bouwen aan een Europese data-economie COM(2017)9