34.697

EU-voorstel: verordening tot reductie van broeikasgasemissies van luchtvaartuigen COM(2017)54



Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van de verordening tot reductie van broeikasgasemissies van luchtvaartuigen COM(2017)54.

Zie voor meer informatie ook dossier E170013 op de Europapoort.


Kerngegevens

begonnen

13 april 2017

schriftelijke voorbereiding


Documenten

5