Dinsdag 12 september 2017, commissies Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 15:25 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
Rondvraag


Korte aantekeningen