Dinsdag 6 maart 2018, commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 15:05 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

NB: dit is een aansluitende vergadering

2.
32317, IR - JBZ-Raad

Geannoteerde agenda met betrekking tot o.m. E170030, E110005, E130041, E160024

Bespreking geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 8-9 maart 2018

3.
Bijeenkomst JPSG Europol 18-19 maart 2018

Bespreking

4.
32317, IS

Bespreking verslag van een schriftelijk overleg over het verslag van de JBZ-Raad van 12-13 oktober 2017

5.
Terugkoppeling interparlementaire commissievergadering "Global Compacts on Refugees and Migration"

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen