Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag met de minister voor Rechtsbescherming gedebatteerd over het wetsvoorstel

De stemming over het wetsvoorstel vindt plaats op 11 december 2018.

De Kamer heeft met de minister van Justitie en Veiligheid gedebatteerd over het wetsvoorstel

Tijdens dit debat is de

ingediend. De stemmingen over het wetsvoorstel en de motie vinden plaats op 11 december 2018.

Het wetsvoorstel

is als hamerstuk afgedaan. PVV, SGP en ChristenUnie is daarbij aantekening verleend.

Het voorstel

is als hamerstuk afgedaan. PVV en PvdD is daarbij aantekening verleend,

De wetsvoorstellen

zijn als hamerstukken afgedaan.

De Kamer heeft met betrekking tot de volgende verslagen van de Commissie voor Verzoekschriften besloten volgens de voorstellen van de commissie:

De

is op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer vervallen.Deel dit item: