Dinsdag 10 november 2020, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 16:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 6 november jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

5.Algemene Europese Beschouwingen

Bespreking

6.Planning prioritaire selectie Werkprogramma Europese Commissie 2021

8.21.501-20 en 21.501-02

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Europese Raad van 15 en 16 oktober 2020; Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag van de Raad Algemene Zaken van 13 oktober 2020; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda voor de informele videoconferentie Raad Algemene Zaken van 10 november 2020; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Bespreking van de verslagen en geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken en Europese Raad

10.Rondvraag


Korte aantekeningen