Dinsdag 10 november 2020, commissies Financiën (FIN), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 16:45 uur

Agenda


Korte aantekeningen