Tweede deskundigenbijeenkomst Europese migratie- en asielpactDe vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ) organiseert op dinsdag 23 maart 2021 een tweede deskundigenbijeenkomst over het Europese migratie- en asielpact. Dit pact is een pakket van voorstellen inzake Europees migratie- en asielbeleid dat de Europese Commissie op 23 september 2020 heeft gepubliceerd.

Grotere versie foto

Tijdens de bijeenkomst geven deskundigen een inleiding waarna ruimte is voor gedachtewisseling met de leden van de commissie. Het zal een ‘hybride vergadering’ worden, waarbij de sprekers via videoverbinding zullen deelnemen en de leden vanuit de zaal. De deskundigenbijeenkomst wordt voorgezeten door senator Marjolein Faber, voorzitter van de vaste Kamercommissie I&A/JBZ.

Op 2 maart 2021 heeft de commissie I&A/JBZ een eerste bijeenkomst gehouden over dit onderwerp. De bijeenkomst van 23 maart zal in het Engels worden gehouden, waarbij een viertal sprekers uit het internationale veld zijn uitgenodigd.

De bijeenkomst wordt live gestreamd via de website van de Eerste Kamer.

Programma 23 maart

  • 14:00-14:20: Ms A. (Andrea) Vonkeman, Head of Office UNHCR Netherlands and Mr L. (Luke) Korlaar, Senior Protection Officer UNHCR
  • 14:20-14:40: Ms C. (Catherine) Woollard, Secretary General European Council of Refugees and Exiles (ECRE)
  • 14:40-15:00: Mr M. (Minos) Mouzourakis, Legal officer at Refugee Support Aegean
  • 15:00-15:20: Mr S. (Salvatore) Nicolosi, Assistant Professor in European and International Law at Utrecht University

Over het Europese migratie- en asielpact

De Europese Commissie heeft op 23 september 2020 het nieuwe migratie- en asielpact (COM(2020)609, zie dossier E200018) en de andere gerelateerde dossiers) voorgesteld dat de verschillende elementen bevat die voor een brede Europese aanpak van migratie noodzakelijk zouden zijn. De Commissie beoogt met deze voorstellen in betere en snellere procedures voor alle onderdelen van het asiel- en migratiesysteem te voorzien.

Het behelst volgens de Commissie een evenwichtige benadering op basis van een eerlijke verdeling van verantwoordelijkheid en solidariteit. Dat is cruciaal voor het herstel van het vertrouwen tussen de lidstaten en het vertrouwen in het vermogen van de Europese Unie om migratie te beheren, aldus de Europese Commissie. De commissie I&A/JBZ heeft reeds op 24 november 2021 een technische briefing van de Europese Commissie ontvangen over dit pakket en heeft op 1 december 2020 ook mondeling overleg gevoerd met de staatssecretaris van J&V over dit onderwerp.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.