35.795

EU-voorstel: Commissiemededeling inzake evaluatie van het handelsbeleidDit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van de Commissiemededeling inzake de evaluatie van het handelsbeleid.

Meer informatie over de behandeling van het voorstel is terug te vinden in E210006.


Kerngegevens

begonnen

8 april 2021

titel

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Evaluatie van het handelsbeleid – Een open, duurzaam en assertief handelsbeleid

Documenten