35.878

Speciaal verslag van de Europese Rekenkamer - Ondersteuning van het beheer van de buitengrenzen door Frontex: tot nog toe onvoldoende doeltreffendDit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van het speciaal verslagPDF-document van de Europese Rekenkamer 'Ondersteuning van het beheer van de buitengrenzen door Frontex: tot nog toe onvoldoende doeltreffend.'


Stand van zaken

Op 26 oktober 2021 namen de commissies EUZA, FIN en I&A/JBZ deel aan een informeel overleg met de heer Brenninkmeijer, lid van de Europese Rekenkamer. Hierbij kwam onder meer het Speciaal verslag 'Ondersteuning van het beheer van de buitengrenzen door Frontex: tot nog toe onvoldoende doeltreffend' aan bod.

Op 5 oktober 2021 besloot de commissie het verslag van een schriftelijk overleg voor kennisgeving aan te nemen. Verder besloot de commissie het Speciaal verslag van de Europese Rekenkamer 'Ondersteuning van het beheer van de buitengrenzen door Frontex: tot nog toe onvoldoende doeltreffend' te betrekken bij het gesprek op 26 oktober 2021 met de heer Brenninkmeijer, lid van de Europese Rekenkamer.

Op 20 juli 2021 werd de brief met vragen verstuurd aan de staatssecretaris van J&V. Op 24 september 2021 stuurde de staatssecretaris van J&V een antwoord en werd het verslag van een schriftelijk overleg vastgesteld (EK, A).

Op 13 juli 2021 leverden de fracties van de VVD (Adriaanse), GroenLinks en PvdA gezamenlijk (Karimi/Vos) en D66 (Stienen) inbreng voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V. De fractie van de SP sloot zich aan bij de vragen van GroenLinks en PvdA.

Op 29 juni 2021 besloot de commissie I&A/JBZ op 13 juli gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg.


Kerngegevens

begonnen

1 juli 2021

titel

Speciaal Verslag van de Europese Rekenkamer - Ondersteuning van het beheer van de buitengrenzen door Frontex: tot nog toe onvoldoende doeltreffend

Documenten