Dinsdag 26 oktober 2021, Commissies Europese Zaken (EUZA), Financiën (FIN) en Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 18:00 uur

Agenda

1.
Inloop

2.
Opening (18:00 uur)

3.
Presentatie Jaarverslag 2020 van de Europese Rekenkamer (18.05-18.15 uur)

Briefing door de heer Brenninkmeijer (ERK)

Spreker

A.F.M. Brenninkmeijer, Europese Rekenkamer


4.
Eerste vragen- en antwoordenronde (18.15-18.30 uur)

6.
Tweede vragen- en antwoordenronde (18.45-19.00 uur)

7.
Sluiting (19.00 uur)