Dinsdag 12 oktober 2021, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)



Aanvang: 14:20 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

5.
Nieuwe verlenging waardevermeerderingsregeling

Brief van de minister van EZK van 8 oktober 2021 (33529, H)

Bespreking

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen