35.668

Verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van CO2-emissieDit wetsvoorstel voorziet in een tijdelijke beperking van de toegestane CO2-emissie als gevolg van de productie van elektriciteit met behulp van kolen.

Het doel is de komende jaren de uitstoot van CO2 door kolencentrales zodanig te reduceren dat de totale CO2-uitstoot in de jaren na 2020 minimaal 25% minder bedraagt dan in 1990. Daarbij geldt dat wanneer dit wetsvoorstel na 1 januari 2021 tot wet is verheven en in werking treedt, de reductie wordt beperkt tot het resterende aantal dagen van het jaar 2021 vanaf het moment van inwerkingtreding. Om dit te bereiken, wordt de CO2-uitstoot als gevolg van de productie van elektriciteit met behulp van kolen begrensd. Per kalenderjaar mag een productie-installatie bij de opwekking van elektriciteit met behulp van kolen niet meer CO2 produceren dan 35% van het aantal Mton CO2 dat in een kalenderjaar geproduceerd zou kunnen worden bij volledige inzet van het opgesteld vermogen van de productie-installatie. De voorgestelde hoogte van het plafond is bepaald op basis van de benodigde CO2-reductie afkomstig uit de ramingen van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is 18 mei 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, PvdA, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, CDA en BBB.

Tegen: PvdD, FVD, JA21, PVV, SGP, BIJ1 en Groep Van Haga.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 juli 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: CDA, VVD, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66 en ChristenUnie.

Tegen: SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, PVV en PvdD.

De stemmingen over de vier ingediende moties vonden plaats op 6 juli 2021.

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft op 26 mei 2023 bij brief de minister voor K&E gevraagd hoe de motie-Koffeman (PvdD) c.s. over geen subsidies meer op het stoken van houtige biomassa (EK 35.688, F) wordt uitgevoerd, naar aanleiding van het verslag van een nader schriftelijk overleg van 12 mei 2023 met de minister voor K&E over beleidsinzet biogrondstoffen (EK 32.813 / 35.668, AT en bijlage). De status van de gewijzigde motie-Schalk (SGP) c.s. over wegwerken van de capaciteitstekorten met middelen die recht doen aan het reduceren van CO2 (35.668, I) blijft ongewijzigd.


Kerngegevens

ingediend

8 december 2020

titel

Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-112] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-112] documenten