EU-mededeling: Handel, groei en wereldvraagstukken COM(2010)612 (32.591); brief van de minister van EL&I met kabinetsreactie op mededeling handel, groei en wereldvraagstukken (EK, A)4 februari 2011
hoort bij ... E100066 - Mededeling inzake handel, groei en wereldvraagstukken
afkomstig van ... Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie