EU-voorstel: Groenboek over een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatie (32.744); brief van de minister van EL&I met conceptreactie op groenboek EU-financiering onderzoek en innovatie (TK, nr. 1)15 april 2011