EU-voorstel: Groenboek over een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatie (32.744); Conceptreactie op Groenboek: van uitdagingen naar kansen: naar een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatie (Bijlage bij TK, nr. 1)15 april 2011