EU-voorstel: Groenboek over een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatie (32.744); verslag van een schriftelijk overleg tussen de commissie EL&I van de Tweede Kamer en de minister van EL&I over het groenboek EU-financiering van onderzoek en innovatie (TK, nr. 2)18 mei 2011