Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) van 21 juni 201121 juni 2011