32.372

Duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelenDit voorstel wijzigt de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (30.474) in verband met de implementatie van de Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Dit voorstel beoogt zowel de verordening (EG) Nr. 1107/2009PDF-document als de richtlijn duurzaam gebruik 2009/128/EGPDF-document tijdig en correct om te zetten in de nationale wetgeving. De richtlijn duurzaam gebruik dient uiterlijk op 14 december 2011 te zijn geïmplementeerd in nationale wetgeving.

De term bestrijdingsmiddel is een verzamelbegrip voor zowel gewasbeschermingsmiddelen als voor biociden.  De richtlijn duurzaam gebruik maakt onderscheid tussen beide, maar is vooralsnog slechts van toepassing op gewasbeschermingsmiddelen. 

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.372, A) is op 17 februari 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA, PVV, GroenLinks en de PvdA stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 maart 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

22 april 2010

titel

Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten