Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) van 28 juni 201128 juni 2011