EU-voorstel: Gemeenschappelijk Visserijbeleid - COM(2011)425 (32.848); brief regering; Uitstelbrief inzake een kabinetsreactie op de voorstellen van de Europese Commissie voor het nieuwe Gemeenschappelijk Visserijbeleid (TK, 4)27 september 2011