Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) van 4 oktober 20114 oktober 2011