Toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten (31.766), EU-voorstel: Richtlijn voor collectief rechtenbeheer en multi-territoriale muzieklicentieverlening voor online toepassingen in de interne markt COM(2012) 372 (33.444); Verslag van een schriftelijk overleg inzake Richtlijn collectief beheer (EK 33.444 / 31.766, B)